Οι κύριες δεξιότητες είναι μαρκαρισμένες με σκούρο χρώμα.


 

Γλώσσες Προγραμματισμού

 • PHP (95%) - Expert
 • Java (85%) - Pro
 • Python (30%) - Beginner
 • ActionScript (95%) - Expert
 • C (50%) - Intermediate
 • Lua (50%) - Intermediate

 

Frameworks (διάφορα)

 • Corona SDK (50%) - Intermediate
 • CodeIgniter (85%) - Pro
 • Bootstrap (85%) - Pro
 • JavaServer Faces (JSF) (85%) - Pro
 • AngularJS (50%) - Intermediate
 • JavaFX (50%) - Intermediate
 • Angular IO (50%) - Intermediate
 • Materialize (85%) - Pro

 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

 • MySQL (85%) - Pro
 • Oracle (85%) - Pro
 • PostgreSQL (30%) - Beginner
 • SQLite (85%) - Pro
 • SQL Server (30%) - Beginner
 • CS-Cart (30%) - Beginner

 

Λειτουργικά Συστήματα

 • Linux Ubuntu (85%) - Pro
 • Mac OS (85%) - Pro
 • Windows (85%) - Pro

 

Game Engines

 • Unity (30%) - Beginner
 • GameMaker (50%) - Intermediate

 

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

 • Joomla (30%) - Beginner
 • WordPress (85%) - Pro
 • PrestaShop (85%) - Pro

 

Βιβλιοθήκες (διάφορες)

 • jQuery (85%) - Pro

 

Software Development Kits (SDKs)

 • Android SDK (50%) - Intermediate

 

Πλατφόρμες Αναζήτησης

 • Apache SOLR (50%) - Intermediate