Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Τίτλος: Υποψήφιος Διδάκτωρ

Επίπεδο κατάρτισης: Διδακτορικό

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Χρονολογία ολοκλήρωσης: Σε εξέλιξη

 

Τίτλος: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

Επίπεδο κατάρτισης: Master

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Χρονολογία ολοκλήρωσης: 2010

 

Τίτλος: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

Επίπεδο κατάρτισης: Προπτυχιακό

Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρονολογία ολοκλήρωσης: 2005


 

Διακρίσεις

Μεταπτυχιακές σπουδές: 2009 - Μεγαλύτερη βαθμολογία μαθημάτων στο Α' και Β' εξάμηνο – Υποτροφία

Πανελλήνιες εξετάσεις: 1998 - 3ος εισακτέος στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας


 

Δεξιότητες Πληροφορικής

Γλώσσες Προγραμματισμού: PHP, Java, Python, ActionScript, C, Lua

Frameworks (διάφορα): Corona SDK, CodeIgniter, Bootstrap, JavaServer Faces (JSF), AngularJS, JavaFX, Angular IO, Materialize

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, CS-Cart

Λειτουργικά Συστήματα: Linux Ubuntu, Mac OS, Windows

Game Engines: Unity, GameMaker

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου: Joomla, WordPress, PrestaShop

Βιβλιοθήκες (διάφορες): jQuery

Software Development Kits (SDKs): Android SDK

Πλατφόρμες Αναζήτησης: Apache SOLR


 

Γλώσσες

Ελληνικά: Μητρική γλώσσα

Αγγλικά: First Certificate, University of Cambridge


 

Επαγγελματική Εμπειρία

Ημερομηνίες:3/2012 - Σήμερα

Θέση: Software Engineer

Επωνυμία Εργοδότη: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Περιγραφή: Προγραμματιστής διαδικτυακών εφαρμογών (Java EE, JSF, PL/SQL, Apache Trinidad, PrimeFaces, JPA κλπ).

 

Ημερομηνίες:11/2011 - 3/2012

Θέση: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Επωνυμία Εργοδότη: Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιγραφή: Διδασκαλία της ειδικότητας 'Νέες Τεχνολογίες' σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία (Αναπληρωτής Μειωμένου Ωραρίου).

 

Ημερομηνίες:6/2010 - 10/2011

Θέση: PHP / Flash Developer

Επωνυμία Εργοδότη: Telia Communications SA

Περιγραφή: Web Developer (PHP / MySQL), Flash Programmer (Actionscript 2.0, 3.0)

 

Ημερομηνίες:12/2006 - 6/2010

Θέση: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Επωνυμία Εργοδότη: Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιγραφή: Διδασκαλίας της ειδικότητας 'Νέες Τεχνολογίες' σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

 

Ημερομηνίες:4/2006 - 9/2008

Θέση: PHP Developer

Επωνυμία Εργοδότη: Travel Media Applications

Περιγραφή: Web Developer (PHP, ASP VBScript, MySQL, SQL Server)